Papildus VSAOI likmes paaugstināšanai vispārīgajā gadījumā uz 35,09% (darba ņēmēja daļu paaugstinot uz 11%) plānotās izmaiņas paredz:
 
1. pagarināt periodu, par kuru tiek piedzītas iemaksas par nereģistrēti nodarbinātiem darbiniekiem, līdz 3 mēnešiem (16.1panta otrā daļa);
 
2.  papildināt darba devēja definīciju, nosakot, ka darba devējs ir juridiskā vai fiziskā persona, tiesībspējīga personālsabiedrība, citas ES dalībvalsts, Šveices Konfederācijas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) nodokļu maksātājs vai citas dalībvalsts komersanta filiāle (pastāvīgā pārstāvniecība), kā arī iekšzemes nodokļu maksātājs – personāla, kuru iznomā ārvalsts nodokļu maksātājs, nomnieks, kura pati nodarbina darba ņēmēju vai apmaksā darba ņēmēja darbu;
 
3. papildināt darba ņēmēju uzskaitījumu ar šādām kategorijām:
  • persona, kuru Latvijas Republikā nodarbina ārvalsts nodokļu maksātājs, kuram Latvijas Republikā ir pastāvīgā pārstāvniecība, kā arī persona, kuru iekšzemes nodokļu maksātājam iznomā ārvalsts nodokļu maksātājs – personāla iznomātājs;
  • persona, kura ir noslēgusi Civillikuma IV daļas 15.nodaļā paredzēto uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, un tiek konstatēta vismaz viena no likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8.panta 2.2daļā noteiktajām pazīmēm;
 
4. noteikt, ka saimnieciskās darbības veicējs VSAOI veic Latvijā gadījumā, ja tā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta;
 
5. precizēt terminu nestrādājošs invalīds, izsakot 6.panta ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā – invalīdi, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie;
 
6. precizēt terminu pašnodarbinātais, kurš veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu – 6.panta 11. un 12.daļā vārduspersona, kura veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu aizstājot ar vārdiem persona, kura veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
 
7. noteikt, ka persona ir sociāli apdrošināta pensiju apdrošināšanai, ja faktiski ir veiktas VSAOI (pārējiem iemaksu veidiem – neatkarīgi no VSAOI nomaksas fakta, skat. grozījumus 5.panta 4. daļā). Šie grozījumi tiks piemēroti VSAOI, kas veiktas par periodu no 2011.gada 1.janvāra;
 
8. noteikt, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgūst pārmaksātās pakalpojumu summas par pagājušo laiku, ja tās izveidojušās ne agrāk kā trīs gadus pirms to konstatēšanas dienas, kā arī dot tiesības VSAA norakstīt parādu summas, kam iestājies noilgums, kā arī noteikt, ka VSAA administrēs izdienas pensijas un atgūs šo pensiju pārmaksātās summas.
 
 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply