Izdevumi par transportlīdzekļa izmantošanu

Paredzēts, ka apliekamā ienākuma korekcija par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, nav jāveic par tādiem izdevumiem, kas radušies saistībā ar vieglā pasažieru transporta līdzekļa, par kuru nomaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

UIN atlaides lielajām investīcijām

Paredzētas UIN atlaides nodokļa maksātājiem, kuri veikuši ieguldījumus (lielās investīcijas ≥ 5 milj. Ls) likumā noteiktajās atbalstāmās prioritārās nozarēs tādos pamatlīdzekļos, kas nodrošina jaunas ražošanas uzsākšanu. Atlaides apmērs būs atkarīgs no veikto investīciju apmēra – ja kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas ir līdz 35 milj. latu, tad UIN atlaide ir 25% ieguldījumiem, bet ja kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 35 milj. latu, tad par pārsnieguma summu piemēros nodokļa atlaidi 15 %. UIN atlaide būs piemērojama tikai atbalstāmajās prioritārajās nozarēs atbalstāmo investīciju projektiem, par kuriem MK ir pieņēmis lēmumu līdz 2013.gada 31.decembrim un kuri pabeigti līdz 2016.gada 31.decembrim

Ziedojumi

Nodokļu maksātāji varēs piemērot UIN atlaidi arī par ziedojumiem citas ES vai EEZ dalībvalsts, ar kuru Latvijai ir spēkā nodokļu konvencija, nevalstiskajai organizācijai, kas darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā.

Darījumi ar saistītām personām

Lai nodrošinātu, ka darījumos ar saistītām personām apliekamā ienākuma korekcijas atbilstoši likuma 12.pantam var veikt ne tikai tas darījuma partneris, kuram darījuma tirgus cena ir noteikta augstāka, likumprojekts paredz, ka, ja viens šāda darījuma partneris veicis apliekamā ienākuma palielinošu korekciju, tad otram partnerim ir tiesības veikt atbilstošu apliekamā ienākumu korekciju, samazinot to par attiecīgu darījuma summas apmēru. Šo normu varēs piemērot tikai tad, ja darījumu partneris ir ES dalībvalsts vai tādas EEZ valsts rezidents, ar kuru Latvijai ir spēkā esoša nodokļu konvencija.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply