Ir pieņemts jauns Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums, kas apvieno līdzšinējo transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un dienesta auto nodokli.
 
1. Likums nosaka jaunas likmes attiecībā uz transportlīdzekļu ekspluatāciju, ko maksā Latvijā reģistrētu transportlīdzekļu īpašnieki. Šajā sakarā ir paredzēti atvieglojumi personām, kuru apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni – par vienu šādas personas īpašumā esošu transportlīdzekli nodoklis maksājams 80 % apmērā.
 
2. Tiek ieviests jauns uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, kas aizstāj tā saukto dienesta auto nodokli. Nodokli maksā komersants par tā īpašumā vai turējumā esošu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.
 
Nodoklis par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:
  • līdz 2000 cm3 – 19 Ls mēnesī;
  • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 30 Ls mēnesī;
  • virs 2500 cm3 – 40 Ls mēnesī;
  • Par citiem vieglajiem transportlīdzekļiem – 30 Ls mēnesī.
 
Nodoklis maksājams par to periodu, kad attiecīgais transportlīdzeklis ir uzņēmuma īpašumā vai turējumā šādā kārtībā –pirms attiecīgajā kalendārajā gadā veicamās valsts tehniskās apskates valsts budžetā iemaksājama summa par mēnešiem no kārtējā kalendārā gada sākuma vai mēneša, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz komersanta kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas brīdim, ieskaitot mēnesi, kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate. Pārējo uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa summu par atlikušo kalendārā gada laiku komersants iemaksā valsts budžetā līdz attiecīgā kalendārā gada 15.decembrim.
 
Likums paredz arī specifiskus atbrīvojumus no minētā nodokļa, attiecīgi to nemaksā:
  • par operatīvajiem transportlīdzekļiem;
  • par vieglajiem taksometriem;
  • par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kā tādi noteikti šai personai saistošā līgumā ar transportlīdzekļu ražotāju un kurus komersants deklarējis CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
  • ja komersantam vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi veido ne mazāk kā 90 % no kopējā apgrozījuma, par viņa īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants deklarējis CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
  • par transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Šajā gadījumā komersantam jāpierāda transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām. Komersants, kārto ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti ar maršrutu kontroles sistēmu, t.i., iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā.
 
Gadījumā, ja uzņēmums taksācijas periodā laikā atsavina transportlīdzekli, par kuru ir samaksāts šis nodoklis, VID pārmaksāto nodokli atmaksā.
 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply