1. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme – 22 %, samazinātā nodokļa likme – 12 %.
 
2. Elektroenerģijai turpmāk būs piemērojama standarta PVN likme.
 
3. Tiek precizēts nodokļa maksāšanas pienākums un procedūra, ja apliekamās personas mantu izsolē pārdod tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators.
 
4. Precizēta ir arī priekšnodokļa atskaitīšana par nelietota nekustamā īpašuma iegādi, kā arī par nekustamā īpašuma celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju.
 
5. Turpmāk kā priekšnodokli nevarēs atskaitīt 20 % no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanas saistītās izmaksas. Taču, ja apliekamās personas darījumu, kurus neapliek ar nodokli saskaņā ar likuma Par pievienotās vērtības nodoklis 6. pantu, vai darījumu, kuriem šā likuma normas nav piemērojamas, īpatsvars iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 50 % no kopējās darījumu vērtības, no budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis pilnībā nav atskaitāms nodoklis par šādu iegādātu automašīnu. Izņēmums šajā gadījumā ir, ja automašīna tiek izmantota konkrētiem apliekamiem darījumiem, kā pasažieru pārvadājumiem par atlīdzību, automašīnu tirdzniecības vai nomas pakalpojumu sniegšanai, autovadīšanas apmācībām u.tml.
 
6. Tiek precizēta pārmaksātā PVN atmaksas kārtība. Grozījumi paredz, ka nodokļa pārmaksu VID atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 10 dienu laikā pēc tam, kad VID ir apstiprinājis pārmaksāto nodokļa summu par taksācijas gadu (līdz šim pārmaksātais nodoklis bija atmaksājams 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas par gada pēdējo mēnesi). Līdz ar to šobrīd nav noteikts konkrēts atmaksas termiņš. Precizēti ir arī noteikumi nodokļa pārmaksas atgūšanai taksācijas gada laikā, piemēram, līdz šim pārmaksāto nodokli taksācijas gada laikā varēja atprasīt, ja tas pārsniedz 15 000 Ls, bet turpmāk summa būs 8 000 Ls.
 
Grozījumi arī paredz VID tiesības pagarināt pārmaksātās PVN summas atmaksas termiņu, piemēram, ja ir pieņemts lēmums par audita uzsākšanu, VID ir nosūtījis apliekamajai personai paziņojumu par datu atbilstības pārbaudi vai VID pieprasa papildu informāciju, kas nepieciešama pārmaksātās nodokļa summas apstiprināšanai.
 
7. Turklāt no 2011. gada 1. janvāra spēkā stājas arī jau agrāk pieņemtās normas par fiskālo pārstāvi, kā arī paaugstināto PVN maksātāju obligāto reģistrācijas slieksni – 35 000 Ls.
 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply