Laikā, kad Valsts Ieņēmumu dienests savu pastiprināto uzmanību ir vērsis uz zobārstniecības iestādēm, Primum klāstā ieviests jauns pakalpojums – nodokļu risku analīze.

Nodokļu risku analīzeVēlamies vērst Jūsu uzmanību uz faktu, ka liela daļa zobārstniecību prakses ir saimnieciskās darbības veicēji vai individuālie komersanti. Abi uzņēmējdarbības veidi par visiem saimnieciskajiem darījumiem atbild ar visus savu mantu, kā fiziskās personas. Zobārstniecības tehnika un inventārs ir dārgs aktīvs, ko noteikti ir vērts pasargāt. Turklāt, ja VID būs saskatījis neatbilstības zobārstniecības prakses saimnieciskajā darbībā, paši zobārsti var izjust arī VID interesi fiziskas personas audita līmenī.

Pakalpojums ir paredzēts risku apzināšanai un novēršanai uzņēmuma iekšienē. Tā sākas ar rūpīgu izpēti, kas ļauj izprast uzņēmuma struktūru, īpatnības un vajadzības.

Nodokļu riski visbiežāk ir saistīti ar šādām kategorijām:

 • Darījumu riski – pirkšanas un pārdošanas darījumi, finanšu transakcijas un darījumi vērsti uz nodokļu optimizāciju;

 • Vadības riski – nekorekta izpratne par nodokļu likumiem, aktiem. Lēmumi un darbības, kas no tām izriet;

 • Grāmatvedības riski – kļūdaini grāmatojumi, cilvēciskā faktora kļūdas nodokļu aprēķinos un deklarāciju iesniegšanā.

Kad apzināti nodokļu riski tiem, tiek noteiktas prioritātes, ņemot vērā:

 • Riska finansiālās sekas – soda naudas, uzrēķinus, tiesvedību;

 • Uzņēmuma reputāciju, kas būtiska nākotnes sadarbībā ar valsts iestādēm, klientiem un partneriem;

 • Riska iestāšanās iespējamību.

Tālākais nodokļu risku analīzes posms – rīcības plāna izstrāde. Plāns ļauj izprast un novērst nodokļu riskus, tas darbojas arī kā rīks, kas palīdz novērst potenciālos nodokļu riskus arī nākotnē. 

Nodokļu risku analīze ieteicama veikt regulāri, kā arī pēc noteiktām saimnieciskajām darbībām – akcionāru maiņas, uzņēmumu pārņemšanas, būtiskām izmaiņām normatīvajos aktos, jauna darbības virzienu uzsākšanā un pastiprinātas valsts iestādes uzmanības konkrētām nozarēm.

Nodokļu risku analīzes galveni ieguvumi: 

 • Informācija par kopējo uzņēmuma stāvokli;

 • Identificēti nodokļu riski saimnieciskajā darbībā;

 • Noteiktas risku prioritātes;

 • Lēmumu izvēles iespējas apzinoties risku sekas

 • Rīcības plāns risku novēršanai, kuru var ieviest patstāvīgi vai ar Primum speciālistu palīdzību;

 • Sakārtota saimnieciskā darbība bez nodokļu riskiem;

 • Laika un naudas līdzekļu ietaupījums.

 

Lai pieteiktu nodokļu risku analīzes pakalpojumu, lūdzam sazināties ar mums!
 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0