Tiek palielinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes mājokļiem, t.i.,:
  • 0,2 % (bija 0,1 %) no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000  Ls;
  • 0,4 % (bija 0,2 %) no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 Ls, bet nepārsniedz 75 000 Ls;
  • 0,6 % (bija 0,3 %) no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 Ls.
 
Papildus NĪN likmju par mājokli dubultošanai grozījumi paredz:
 
  • 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu neattiecināt uz dzīvojamām mājām un ar dzīvošanu saistītām palīgtelpām;
  • dzīvojamo māju palīgēku aplikšanu ar NĪN uzsākt tikai 2012. gada 1. janvārī, līdz tam sakārtojot kadastra informāciju;
  • pienākumu nodokļa maksātājam sniegt informāciju pašvaldībai tikai gadījumos, kad nekustamais īpašums ir mainījis savu statusu, t.i., no neapliekama objekta kļuvis par apliekamu vai otrādi (šobrīd nodokļa maksātājam ir pienākums divas reizes gadā sniegt pašvaldībai informāciju, kas jau ir pašvaldības rīcībā);
  • precizēt normu par minimālā nodokļa maksājuma piemērošanu;
  • izņēmuma gadījumus, kad nodokļa maksāšanas pienākums rodas ar nākamo mēnesi pēc īpašuma tiesību, valdījuma tiesību, kā arī valsts vai pašvaldību nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās un attiecīgi izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc minēto tiesību izbeigšanās.

 

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply