No 2014. gada 1. jūnija algas nodokļu grāmatiņas būs pieejamas tikai elektroniskā formātā. Papīra grāmatiņas zaudē savu spēku un ir glabājamas uzņēmumā atbilstoši algas dokumentiem (turēšanas ilgums 75 gadi) vai pret parakstu atdodamas fiziskajai personai, kas savukārt to uzglabā 5 gadus.

Turpmāk elektroniskā nodokļu grāmatiņa būs ieraksts Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) informācijas sistēmā un būs pieejama Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

EDS sistēmā var piekļūt ar lietotāja datiem, ko iegūst pēc līguma noslēgšanas ar VID. Ja EDS līgums ar VID nav noslēgts, pieeja elektroniskajai darba grāmatiņai var izmantot – eParaksta viedkarti, eID karti, Latvija.lv portālu ar tā autentifikācijas līdzekļiem. EDS būs pieejams informatīvā režīmā.

Ja darba ņēmējs darbu nav mainījis kopš 2014.gada 1. janvāra, nav izņēmis savu algas grāmatiņu vai nav veicis izmaiņas saistībā ar apjādināmajām personām, tad ierakstu elektroniskajā nodokļu grāmatiņā ieraksts tiks veiks automātiski no VID sistēmas. Savukārt, ja ir bijušas jebkādas izmaiņas šogad pirms 01. jūnija, tad darba ņēmējam jāieiet savā elektroniskajā nodokļu grāmatiņā un jāatzīmē, kurš uzņēmums ir vēlamais ienākumu gūšanas avots.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka uz doto brīdi EDS sistēmā automātiski neparādās informācija par invaliditāti, pat ja tā ir piešķirta pirms 2014.gada 1. janvāra. Tādēļ aicinām pārbaudīt un izdarīt attiecīgas atzīmes elektroniskajā nodokļu grāmatiņā.

Informācija par citām darba vietām, atvieglojumiem par apgādājamajiem darba devējam nebūs pieejama, ja to nevēlēsies atklāt darba ņēmējs.

Lai nodokļa maksātājam piešķirtu grāmatiņu un nodrošinātu neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošanu, nodokļa maksātājam būs jāiesniedz VID iesniegums par grāmatiņas piešķiršanu un paziņojums par apgādībā esošām personām. Tāpat paziņojums būs jāiesniedz gadījumā, ja nodokļa maksātājs iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem. Šos dokumentus varēs iesniegt gan papīra, gan elektroniskā veidā, izmantojot VID EDS, www.latvija.lv portāla autorizācijas līdzekļus vai apliecinot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu. 

Algas grāmatiņā iekļauj šādu informāciju:

Nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām, par kurām piemērojams nodokļa atvieglojums, laikposms, par kādu nodokļa atvieglojums piemērojams, un pamatojums;

Nodokļa papildu atvieglojumi par invaliditāti vai politiski represētās personas statusu, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu – invaliditātes grupa vai personas statuss, laikposms, par kādu nodokļa atvieglojums piemērojams, un pamatojums;

par pensijas piešķiršanu vai tiesību uz pensiju zaudēšanu – valsts iestāde, kura piešķīrusi pensiju, pensijas veids, datums, ar kuru pensija piešķirta, datums, ar kuru ir zaudētas tiesības uz pensiju, un pamatojums.

Grāmatiņai nav derīguma termiņa ierobežojuma.

VID ne vēlāk kā otrajā darbadienā pēc izmaiņu izdarīšanas grāmatiņā elektroniski informēs darba devēju par darbinieka grāmatiņā iekļautajām izmaiņām attiecībā uz darbiniekam piemērojamiem atvieglojumiem un neapliekamo minimumu.

Uzdot jautājumu Primum grāmatvežiem

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply