Papildus IIN pamatlikmes samazināšanai uz 25% un neapliekamā minimuma paaugstināšanai uz 45 latiem, un atvieglojumu par apgādājamajiem paaugstināšanai uz 70 latiem mēnesī plānoti šādi grozījumi.
 
Gada ienākumu deklarācija
 
Par 2010.gadu gada ienākumu deklarācija iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no 2011.gada 1.februāra līdz 2011.gada 1.aprīlim.
 
Ja par vieglo pasažieru automobili maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli
 
Personas gūtais labums, izmantojot šo automobili privātām vajadzībām, netiks aplikts ar IIN, un ar šo automobili saistītos izdevumus IIN aprēķināšanas vajadzībām atzīs par saistītiem ar saimniecisko darbību.
 
Rezidentu un nerezidentu apliekamais ienākums
 
Rezidentu un nerezidentu apliekamajā ienākumā tiks iekļautas atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids (summām, kas saņemtas par 2010.gadu par 2010.gadā gūto ienākumu piemērojama 10% likme).
 
Nodokļa atvieglojumi
 
Latvijas nodokļu maksātājs varēs piemērot attaisnotos izdevumus arī par ziedojumiem citās ES dalībvalstīs vai EEZ valstīs reģistrētai nevalstiskai organizācijai, ja tiek ievēroti ierobežojumi, kas ir līdzīgi Latvijas sabiedriskā labuma organizācijām noteiktajiem.
 
Grozījumi paredz neapliekamā minimuma, nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošu personu un attaisnoto izdevumu nepiemērošanu tādiem ienākumam, kuriem tiek piemērota samazināta likme (10%, 15%) vai noteikts samazināts ar nodokli apliekamais ienākums(ienākumiem, ko persona gūst uz tādu darba attiecību pamata, kas paredz šo personu nodarbināt uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa) – šie grozījumi piemērojami arī 2010.gadā gūtajam ienākumam!
 
Precizēta neapliekamā minimuma piemērošana pensionāriem, nosakot, ka personai, kura atbilstoši likumam Par valsts pensijām izmantojusi priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas un kurai vecuma pensija ir piešķirta, bet nav izmaksājama, jo tā kļuvusi par obligāti sociāli apdrošināto personu (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), šajā periodā nepiemēro 12.panta 5. daļā noteikto neapliekamo minimumu (1980 lati gadā).
 
Nekustamā īpašuma vērtības noteikšana
 
Likuma 11.9 pantā noteikta atšķirīga kārtība nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšanai, ja nekustamais īpašums:
  • izveidots nolūkā nodrošināt sevi (vai savu ģimeni) ar dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu un nodots ekspluatācijā, sākot ar 2001.gada 1.janvāri, un maksātāja rīcībā nav dokumentāri pierādāmi izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma izveidošanu;
  • iegūts uz dāvinājuma līguma pamata no fiziskās personas, kuru ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē un nekustamais īpašums tiek atsavināts 60 mēnešu laikā pēc tā reģistrācijas Zemesgrāmatā uz maksātāja vārda.
 
Ienākums no kapitāla pieauguma
 
Sākot ar 2011.gadu, fiziskās personas, kuru ienākums no kapitāla pieauguma nepārsniegs 100 latus mēnesī, deklarāciju par ienākumu no kapitāla varēs iesniegt VID vienreiz gadā līdz 15.janvārim.
 
Ja kredītiestādei kā ienākuma izmaksātājam būs pieejama informācija par ārvalstī ieturēto nodokli no dividendēm par publiskajā apgrozībā esošām akcijām pēc zemākas nodokļa likmes nekā 10%, kredītiestāde IIN ieturēs izmaksas vietā, piemērojot nodokļa likmes starpību. Savukārt, ja kredītiestādei būs informācija, ka ārvalstī ieturētais nodoklis no dividendēm par publiskajā apgrozībā esošām akcijām pēc pārsniedz 10%, kredītiestāde varēs nepiemērot likuma noteikumus par nodokļa ieturēšanu izmaksas vietā.
 
Līdz 2014.gada 31.decembrim (bija 2013.gads)pagarināta Pārejas noteikumu 51.punkta darbība (attiecībā uz fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksām).
 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply