1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme – 25% (līdzšinējo 26% vietā).
 
2. Ņemot vērā izmaiņas attiecība uz nodokļa maksāšanu par uzņēmuma automašīnas izmantošanu, tiek noteikts, ka par automašīnas izmantošanu ar darbu nesaistītām vajadzībām tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, šāds ienākums darbiniekam ir ar nodokli neapliekams. Bet jāņem vērā, ja attiecīgajā periodā minētais nodoklis par darbinieka izmantoto automašīnu netiks maksāts – tiks uzskatīts, ka konkrētais darbinieks gūst ar IIN apliekamu labumu.
 
3. Tiek papildināti noteikumi attiecībā uz atlaižu piemērošanu par ziedojumiem, nosakot, ka apliekamo ienākumu varēs samazināt arī par ziedojumiem, kas veikti citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja šī konvencija ir stājusies spēkā) reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā, ja izpildās konkrēti nosacījumi.
 
4. Tiek precizēts, kā noteikt nekustamā īpašuma vērtību atsavināšanas gadījumā.
 
5. Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) precizē arī noteikumus attiecībā uz nodokļa ieturēšanu no dividendēm, konkrēti gadījumiem, kad kredītiestādes izmaksā dividendes no publiskā apgrozībā esošajām akcijām – ja kredītiestādei ir pieejama informācija, ka ārvalstīs no attiecīgajām dividendēm ir ieturēts nodoklis pēc zemākas nodokļa likmes, nekā noteikts likumā (t.i., 10 %), kredītiestāde, izmaksājot dividendes, ietur nodokli, piemērojot starpību starp ārvalstīs ieturēto nodokļa likmi un likumā noteikto likmi. Taču gadījumā, ja kredītiestādei ir pieejama informācija par ārvalstī ieturēto nodokli pēc likumā noteiktās vai augstākas likmes, kredītiestāde nodokli izmaksa brīdī neietur.
 
6. Turpmāk nodokļu maksātājiem, gūstot ienākumu no kapitāla pieauguma, kas mēnesī nepārsniedz 100 Ls, iedzīvotāju ienākumu deklarācija būs jāsniedz nevis nākamajā ceturksnī, bet gan līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārim.
 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply