Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2009.gada 1.decembrī Saeima pieņēmusi likumu „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas publicēts 2009.gada 21.decembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.200 (4186) un stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

Izmaiņas likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta septītajā daļā saskaņo likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” normas atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām un pēc būtības samazina darba devēja paredzēto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atvieglojumu no 20% līdz 10% iemaksām privātajos pensiju fondos, iemaksām dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summām un iemaksām dzīvības, veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas) prēmiju summām.

Ar izmaiņām likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 19.panta otrajā daļā tiek noteikts, ka obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta vai speciālajiem budžetiem netiek veiktas par pārskata mēneša dienām, par kurām personai ir aprēķinātas vai veiktas obligātās iemaksas kā par darba ņēmēju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka vai kā par pašnodarbināto.

Kā arī Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2009.gada 3.decembrī Saeima pieņēmusi likumu „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas publicēts 2009.gada 18.decembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.199 (4185) un stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

Izmaiņas likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” attiecas uz fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu.

Fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un par to būs izvēlējusies maksāt patentmaksu, ir pakļauta pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai, bet persona, kura sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauta pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai.

Līdz ar to fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs un obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs netiek piemērots. Šīm personām Valsts ieņēmumu dienests aprēķina obligāto iemaksu objektu atbilstoši maksājumam valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžeta kontā.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply