Informatīvais materiāls par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2009.gada 1.decembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””, kas 2009.gada 21.decembrī publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.200 (4186) un stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.
 
Būtiskākās izmaiņas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – likums):
1) precizēta likuma 1.panta pirmā daļa un paplašināts ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo objektu loks;
2) papildināta likuma 1.panta otrā daļa, kura nosaka neapliekamo nekustamā īpašuma objektu loku, ar vairākiem jauniem punktiem, kā arī atsevišķi punkti no tās izslēgti;
3) precizēts likuma 1.panta otrās daļas 9.punkts un no neapliekamo nekustamā īpašuma objektu loka izslēgtas individuālās dzīvojamās mājas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļas, ko izmanto dzīvošanai;
4) jaunā redakcijā izteikta likuma 3.panta pirmā daļa un noteiktas jaunas nekustamā īpašuma nodokļa likmes zemei un inženierbūvēm, bet ēkām noteiktas diferencētas likmes atkarībā no ēkas tipa un tās kadastrālās vērtības;
5) precizēta likuma 3.panta trešā un sestā daļa, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību esošajiem un jaunajiem nodokļa objektiem, kā arī objektiem, kuriem taksācijas gada laikā aktualizēta kadastrālā vērtība;
6) papildināts likuma 3.pants ar 3.1 daļu un noteikts minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam;
7) papildināts likuma 5.pants ar 1.1 daļu par atvieglojuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem pašvaldība piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu;
8) jaunā redakcijā izteikta likuma 7.panta pirmā un trešā daļa, kas maina nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās un izbeigšanās kārtību;
9) likuma 9.panta trešā daļa izteikta jaunā redakcijā, kura groza nekustamā īpašuma reģistrācijas kārtību zemesgrāmatā īpašuma atsavināšanas vai dāvināšanas gadījumā;
10) papildināti likuma pārejas noteikumi ar 22.1 un 22.2 punktu. Tie paredz kārtību, kādā 2010.gadā piemērojami likuma pārejas noteikumu 22.punktā noteiktā nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumi;
   1. pārejas noteikumi papildināti ar 24.1 un 26.1 punktu ar kuriem noteikti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas un nodokļa nomaksas termiņi 2010.gadā.

   Share and Enjoy !

   0Shares
   0 0

   Leave a Reply