Pievienotās vērtības nodoklis
 
  • Precizētas normas par PVN taksācijas periodu
  • Noteikts, ka PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniedz tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos
  • Noteikta īpaša PVN maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība („kases princips”) atsevišķām apliekamo personu grupām
  • Pagarināts nodokļa nomaksas termiņš valsts budžetā – uz 20 dienām pēc taksācijas perioda beigām
  • Palielināts PVN kompensācijas apmērs lauksaimniekiem no 12 % uz 14 %
  • Tiek ieviesta jauna, pilnveidota pārmaksātā PVN atmaksas sistēma, kas attieksies uz pārmaksātā PVN summu, kas izveidojusies sākot ar 2010. gada 1. jūliju
  • Par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kas izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem, bet kas nav apliecināts ar parakstu un spiedogu (čekus nav nepieciešams vairs apliecināt ar parakstu un spiedogu)
  • Precizēta preču importa darījumā ar PVN apliekamā importēto preču muitas vērtība un noteikta PVN iekasēšanas kārtība gadījumam, ja preču importēšanas brīdī nav zināma preču importa darījuma faktiskā vērtība
  • Saistībā ar pavadzīmju ar VID piešķirtiem numuriem atcelšanu noteikts, ka PVN rēķina viens no rekvizītiem ir vienas vai vairāku sēriju kārtas numurs, kas unikāli identificē rēķinu, un ievieš jaunu pārskatu par iekšzemē piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem
  • Precizēta pakalpojumu sniegšanas vieta saskaņā ar Padomes 2008.gada 12.februāra direktīvu 2008/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EEK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply