Nosaka kārtību, kādā ar IIN apliks labumu no darba vieglo auto izmantošanas personiskajām vajadzībām

Pirmdien, 28. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīti Finanšu ministrijas sagatavotie MK noteikumi par kārtību, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliek labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām.

Noteikumi izstrādāti, lai maksimāli precīzi noteiktu kārtību, kādā ar IIN nodokli tiek aplikts labums no darba devējam piederoša vai darba devēja rīcībā esoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas tādiem uzdevumiem vai vajadzībām, kas nav saistītas ar darba vai dienesta pienākumu, vai darba devēja saimnieciskās darbības veikšanu.

Noteikts gūtā labuma no darba vieglā auto izmantošanas personiskajām vajadzībām apmērs atkarībā no automobiļa motora darba tilpuma.
Gūtais labums ir paredzēts:
40 lati mēnesī automobiļiem ar dzinēja darba tilpumu līdz 1 500 cm3 (ieskaitot) un elektromobīļiem,
70 lati mēnesī automobiļiem ar dzinēja darba tilpumu no 1 501 cm3 līdz 2 500 cm3 (ieskaitot),
100 lati mēnesī automobiļiem ar dzinēja darba tilpumu no 2 501 cm3 līdz 3 500 cm3 (ieskaitot),
150 lati mēnesī pārējiem automobiļiem. 

Noteikumi paredz, ka privātām vajadzībām izmantoto automobiļu skaitu noteiks darba devējs.
Par vieglo pasažieru automobili šo noteikumu izpratnē uzskatīs vieglo automobili, kas pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai un kuram papildus vadītāja sēdeklim ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas, un kas reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis. 

Noteikumos ir paredzēti arī īpaši izņēmumi attiecībā uz automobiļu veidiem, uz kuriem neattieksies noteikumu normas par gūto labumu. Noteikumi neattieksies uz operatīvajiem transportlīdzekļiem, vieglajiem taksometriem, militārajiem transportlīdzekļiem, reprezentatīvo vieglo automobili (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē), zemnieka vai zvejnieka saimniecību automobiļiem un fizisko personu − saimnieciskās darbības veicēju − automobiļiem, kuru pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Par gūto labumu katru mēnesi ieturēs nodokli (līdzīgi kā algas nodokli), tādējādi darba devējam un darbiniekam katru mēnesi nodoklī būs jāmaksā:

22,70 lati (IIN + darba devēja un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 40 lati;
39,73 lati (IIN + sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 70 lati;
56,75 lati (IIN + sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 100 lati;
85,13 lati (IIN + sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 150lati.

Speciālu paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par automobiļiem, uz kuriem attiecas noteikumu normas, un par ceturksnī personu gūto labumu būs jāsniedz vienu reizi ceturksnī. 
Ja minētais pārskats netiks iesniegts VID šo noteikumu noteiktajā termiņā, uzskatīs, ka darba devējam piederošie vai darba devēja rīcībā esošie vieglie pasažieru automobiļi (ja tādi ir) attiecīgajā pārskata ceturksnī netiek izmantoti personīgajām vajadzībām.

Ja VID konstatēs, ka darba devējam piederošs vai darba devēja rīcībā esošs automobilis, kurš izmantots personīgajām vajadzībām, nav iekļauts minētajā pārskatā, VID saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" aprēķinās nesamaksāto nodokli par labumu, kas gūts, izmantojot minēto automobili personīgajām vajadzībām, kā arī soda un nokavējuma naudu par attiecīgo periodu.

Ja labuma guvējs kompensēs darba devējam izdevumus par automobiļa izmantošanu personīgajām vajadzībām, tad par labumu no automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām uzskatīs minētā labuma un darba devējam samaksātās kompensācijas starpību (ja tā būs pozitīva).

Valdība arī lēma, ka FM līdz 2010. gada 25. janvārim jāiesniedz izskatīšanai MK grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, kuros tiktu noteikta vispārēja kārtība, kādā saimnieciskās darbības izdevumiem uzskaita ar transportlīdzekli saistītos izdevumus. Vienlaikus ir jāparedz vienkāršotas izdevumu uzskaites prasības attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, par kuru izmantošanas personīgām vajadzībām rezultātā gūto labumu tiek veikti iedzīvotāju IIN maksājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

Nodoklis spēkā stāsies ar 2010.gada 1.janvāri.Nosaka kārtību, kādā ar IIN apliks labumu no darba vieglo auto izmantošanas personiskajām vajadzībām

Pirmdien, 28. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīti Finanšu ministrijas sagatavotie MK noteikumi par kārtību, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliek labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām.

Noteikumi izstrādāti, lai maksimāli precīzi noteiktu kārtību, kādā ar IIN nodokli tiek aplikts labums no darba devējam piederoša vai darba devēja rīcībā esoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas tādiem uzdevumiem vai vajadzībām, kas nav saistītas ar darba vai dienesta pienākumu, vai darba devēja saimnieciskās darbības veikšanu.

Noteikts gūtā labuma no darba vieglā auto izmantošanas personiskajām vajadzībām apmērs atkarībā no automobiļa motora darba tilpuma.
Gūtais labums ir paredzēts:
40 lati mēnesī automobiļiem ar dzinēja darba tilpumu līdz 1 500 cm3 (ieskaitot) un elektromobīļiem,
70 lati mēnesī automobiļiem ar dzinēja darba tilpumu no 1 501 cm3 līdz 2 500 cm3 (ieskaitot),
100 lati mēnesī automobiļiem ar dzinēja darba tilpumu no 2 501 cm3 līdz 3 500 cm3 (ieskaitot),
150 lati mēnesī pārējiem automobiļiem. 

Noteikumi paredz, ka privātām vajadzībām izmantoto automobiļu skaitu noteiks darba devējs.
Par vieglo pasažieru automobili šo noteikumu izpratnē uzskatīs vieglo automobili, kas pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai un kuram papildus vadītāja sēdeklim ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas, un kas reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis. 

Noteikumos ir paredzēti arī īpaši izņēmumi attiecībā uz automobiļu veidiem, uz kuriem neattieksies noteikumu normas par gūto labumu. Noteikumi neattieksies uz operatīvajiem transportlīdzekļiem, vieglajiem taksometriem, militārajiem transportlīdzekļiem, reprezentatīvo vieglo automobili (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē), zemnieka vai zvejnieka saimniecību automobiļiem un fizisko personu − saimnieciskās darbības veicēju − automobiļiem, kuru pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Par gūto labumu katru mēnesi ieturēs nodokli (līdzīgi kā algas nodokli), tādējādi darba devējam un darbiniekam katru mēnesi nodoklī būs jāmaksā:

22,70 lati (IIN + darba devēja un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 40 lati;
39,73 lati (IIN + sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 70 lati;
56,75 lati (IIN + sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 100 lati;
85,13 lati (IIN + sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 150lati.

Speciālu paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par automobiļiem, uz kuriem attiecas noteikumu normas, un par ceturksnī personu gūto labumu būs jāsniedz vienu reizi ceturksnī. 
Ja minētais pārskats netiks iesniegts VID šo noteikumu noteiktajā termiņā, uzskatīs, ka darba devējam piederošie vai darba devēja rīcībā esošie vieglie pasažieru automobiļi (ja tādi ir) attiecīgajā pārskata ceturksnī netiek izmantoti personīgajām vajadzībām.

Ja VID konstatēs, ka darba devējam piederošs vai darba devēja rīcībā esošs automobilis, kurš izmantots personīgajām vajadzībām, nav iekļauts minētajā pārskatā, VID saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" aprēķinās nesamaksāto nodokli par labumu, kas gūts, izmantojot minēto automobili personīgajām vajadzībām, kā arī soda un nokavējuma naudu par attiecīgo periodu.

Ja labuma guvējs kompensēs darba devējam izdevumus par automobiļa izmantošanu personīgajām vajadzībām, tad par labumu no automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām uzskatīs minētā labuma un darba devējam samaksātās kompensācijas starpību (ja tā būs pozitīva).

Valdība arī lēma, ka FM līdz 2010. gada 25. janvārim jāiesniedz izskatīšanai MK grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, kuros tiktu noteikta vispārēja kārtība, kādā saimnieciskās darbības izdevumiem uzskaita ar transportlīdzekli saistītos izdevumus. Vienlaikus ir jāparedz vienkāršotas izdevumu uzskaites prasības attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, par kuru izmantošanas personīgām vajadzībām rezultātā gūto labumu tiek veikti iedzīvotāju IIN maksājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

Nodoklis spēkā stāsies ar 2010.gada 1.janvāri.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply