PRIMUM Aprīļa ceļvedis likumdošanā uzņēmējiem

Covid-19 ierobežojumi saglabāsies arī pēc ārkārtējās situācijas Tostarp Covid-19 likumā nostiprināts deleģējums Ministru kabinetam (MK) epidemioloģiskās drošības nolūkos noteikt īpašas prasības tirdzniecībai un citiem saimniecisko pakalpojumu veidiem, kā arī sporta pasākumu ierobežojumus vai aizliegumu. Covid-19 likumā nostiprināta arī norma, kas paredz, ka Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās darba devējam

Uzziniet vairāk

PRIMUM Marta ceļvedis likumdošanā uzņēmējiem

Arī šogad plāno pagarināt gada pārskatu iesniegšanas termiņu  Sākoties Covid-19 pandēmijai, 2020. gadā tika pieņemts lēmums, kas paredzēja gada pārskata iesniegšanas termiņa pagarināšanu par trim mēnešiem Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektiem, kā arī līdz 2020. gada 31. jūlijam biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām. Šo iespēju izmantoja vairāk nekā

Uzziniet vairāk

PRIMUM Februāra ceļvedis likumdošanā uzņēmējiem

Par attālinātā darba veikšanu kompensācija 30 eiro  Saskaņā ar likuma pārejas noteiktumu 159. punktā teikto – no aplikšanas ar nodokli 2021. taksācijas gadā atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz

Uzziniet vairāk

PRIMUM Janvāra ceļvedis likumdošanā uzņēmējiem

Covid-19 atbalsta pasākumi arī 2021. gadā Paredzēts līdz 2021. gada 30. jūnijam pagarināt termiņu, kādā ikviens nodokļu maksātājs varēs pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt pagarināt termiņu nokavēto nodokļu maksājumu samaksai. Plānots, ka saimnieciskā darba veicēji varēs neveikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus arī par

Uzziniet vairāk

Holdings Latvijā

Holdings Latvijā tiek minēts arvien biežāk, pateicoties uzņēmuma ienākumu nodokļa (UIN) grozījumiem, kuri stājas spēkā ar 2013. gada 1. janvāri. Kāda tad īsti ir holdinga definīcija? Holdings ir uzņēmums, kam pieder citas kompānijas akciju kopapjoms. Parasti holdingam nav aktīvas ražošanas vai servisa pakalpojumi, tās darbības mērķis ir akciju

Uzziniet vairāk

Pievienotās vērtības nodoklis 2011. gadā

  1. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme – 22 %, samazinātā nodokļa likme – 12 %.   2. Elektroenerģijai turpmāk būs piemērojama standarta PVN likme.   3. Tiek precizēts nodokļa maksāšanas pienākums un procedūra, ja apliekamās personas mantu izsolē pārdod tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators.   4. Precizēta ir arī

Uzziniet vairāk

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2011. gadā PRECIZĒTS

  1. Likums Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) sašaurina definīciju par sabiedrībām, kam piemērojami nodokļu atbrīvojumu attiecībā uz dividendēm, procentiem un intelektuālā īpašuma izmaksām, precizējot, ka papildus Latvijas nodokļu maksātājiem un citas ES dalībvalsts sabiedrībām, tās ir arī sabiedrības, kas ir tādas EEZ valsts rezidenti, ar kuriem

Uzziniet vairāk

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2011. gadā PRECIZĒTS

  1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme – 25% (līdzšinējo 26% vietā).   2. Ņemot vērā izmaiņas attiecība uz nodokļa maksāšanu par uzņēmuma automašīnas izmantošanu, tiek noteikts, ka par automašīnas izmantošanu ar darbu nesaistītām vajadzībām tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, šāds ienākums darbiniekam ir ar nodokli neapliekams. Bet

Uzziniet vairāk

Dabas resursu nodoklis 2011. gadā

  Ministru kabinetā akceptētie grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā paredz: Precizēt terminu limits, kas saistīts un nepieciešams sakarā ar likumā iepriekš veiktajiem grozījumiem, kas neparedz vairs nodokļa maksātājiem aizpildīt un iesniegt valsts iestādē C kategorijas piesārņojošās darbības deklarāciju par vidē emitēto piesārņojumu.  Precizēt likumā noteikto regulējumu par sankcijām (100 EUR naudas

Uzziniet vairāk