Šeit ir apkopotas ziņas par izmaiņām grāmatvedībā un nodokļos, kā arī citi ar nozari saistīti jaunumi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

1.pants. Likumā lietotie termini  Likumā ir lietoti šādi termini:  1) mikrouzņēmums — individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst šādiem kritērijiem:  a) dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās

Uzziniet vairāk

Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2009.gada 1.decembrī Saeima pieņēmusi likumu „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas publicēts 2009.gada 21.decembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.200 (4186) un stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. Izmaiņas likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta septītajā daļā saskaņo likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” normas

Uzziniet vairāk

Grozījumā likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

    Pievienotās vērtības nodoklis   Precizētas normas par PVN taksācijas periodu Noteikts, ka PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniedz tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos Noteikta īpaša PVN maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība („kases princips”) atsevišķām apliekamo personu grupām Pagarināts nodokļa nomaksas termiņš valsts budžetā –

Uzziniet vairāk

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

    Uzņēmumu ienākuma nodoklis   Samazināt reprezentācijas izdevumu normu, ko drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma, no 60% līdz 40% Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām 1,5 reizes palielināt izdevumos neiekļaujamo izmaksu daļu, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību un zaudējumiem, kurus radījusi sociālās infrastruktūras objektu uzturēšana Paplašina

Uzziniet vairāk

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

    Akcīzes nodoklis   Ar 2010.gada 1.janvāri noteikt minimālo akcīzes nodokļa līmeni cigaretēm 48 lati par 1000 cigaretēm, kā arī atcelt nosacījumu par nodokļa atmaksu par degvieleļļu (mazutu), kas izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai (turpmāk tiek piemērota samazināta akcīzes nodokļa likme 11

Uzziniet vairāk

Izmaiņas likumā “Par nekustamā īpašuma nodoklis”

    Nekustamā īpašuma nodoklis   Palielināt nodokļa likmi zemei un saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām līdz 1,5% Noteikt minimālo nodokļa maksājumu 5 lati par katru nodokļa objektu (zemi, ēku) Aplikt ar paaugstinātu likmi 3% apmērā neapstrādātas lauksaimniecības zemes Nekustamā īpašuma nodokļa bāzes paplašināšana, dzīvojamām ēkām par kadastrālo

Uzziniet vairāk

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis   Paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa vispārējo likmi no 23% uz 26% Paplašināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzi, iekļaujot visus kapitāla ienākumus, piemērojot nodokļa likmi 10% dividendēm un procentu ienākumam, bet kapitāla pieaugumam 15% (visi kapitāla ienākumi, t.sk. dividendes tiek apliktas ar 2010.gadu) Ar

Uzziniet vairāk

Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”

Informatīvais materiāls par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2009.gada 1.decembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””, kas 2009.gada 21.decembrī publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.200 (4186) un stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.   Būtiskākās izmaiņas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”

Uzziniet vairāk

Darba vieglo auto izmantošana personiskajām vajadzībām

Nosaka kārtību, kādā ar IIN apliks labumu no darba vieglo auto izmantošanas personiskajām vajadzībām Pirmdien, 28. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīti Finanšu ministrijas sagatavotie MK noteikumi par kārtību, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliek labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām. Noteikumi

Uzziniet vairāk

PVN deklarācija par taksācijas gadu

Lūdzam pievērst uzmanību publicēšanas datumam! Ļoti iespējams, ka uz doto brīdi šī informācija vairs nav aktuāla. Lai pieteiktu grāmatvežu konsultāciju šajā jautājumā, lūdzam sazināties ar mums! Ja vēlies pievienoties mūsu komandai, uzzini vairāk par to, kādus cilvēkus mēs šobrīd meklējam, šeit! Rakstu sagatavoja Primum galvenā grāmatvede Ieva Kalniņa-Jaunāre,

Uzziniet vairāk