Šeit ir apkopotas ziņas par izmaiņām grāmatvedībā un nodokļos, kā arī citi ar nozari saistīti jaunumi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Transportlīdzekļu nodokļa likums 2011. gadā PRECIZĒTS

  Ir pieņemts jauns Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums, kas apvieno līdzšinējo transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un dienesta auto nodokli.   1. Likums nosaka jaunas likmes attiecībā uz transportlīdzekļu ekspluatāciju, ko maksā Latvijā reģistrētu transportlīdzekļu īpašnieki. Šajā sakarā ir paredzēti atvieglojumi personām, kuru apgādībā ir trīs vai

Uzziniet vairāk

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2011. gadā

    Papildus VSAOI likmes paaugstināšanai vispārīgajā gadījumā uz 35,09% (darba ņēmēja daļu paaugstinot uz 11%) plānotās izmaiņas paredz:   1. pagarināt periodu, par kuru tiek piedzītas iemaksas par nereģistrēti nodarbinātiem darbiniekiem, līdz 3 mēnešiem (16.1panta otrā daļa);   2.  papildināt darba devēja definīciju, nosakot, ka darba devējs ir

Uzziniet vairāk

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2011. gadā

Izdevumi par transportlīdzekļa izmantošanu Paredzēts, ka apliekamā ienākuma korekcija par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, nav jāveic par tādiem izdevumiem, kas radušies saistībā ar vieglā pasažieru transporta līdzekļa, par kuru nomaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. UIN atlaides lielajām investīcijām Paredzētas UIN atlaides nodokļa maksātājiem, kuri

Uzziniet vairāk

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2011. gadā

Izdevumi par transportlīdzekļa izmantošanu Paredzēts, ka apliekamā ienākuma korekcija par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, nav jāveic par tādiem izdevumiem, kas radušies saistībā ar vieglā pasažieru transporta līdzekļa, par kuru nomaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. UIN atlaides lielajām investīcijām Paredzētas UIN atlaides nodokļa maksātājiem, kuri

Uzziniet vairāk

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2011. gadā

  Papildus IIN pamatlikmes samazināšanai uz 25% un neapliekamā minimuma paaugstināšanai uz 45 latiem, un atvieglojumu par apgādājamajiem paaugstināšanai uz 70 latiem mēnesī plānoti šādi grozījumi.   Gada ienākumu deklarācija   Par 2010.gadu gada ienākumu deklarācija iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no 2011.gada 1.februāra līdz 2011.gada 1.aprīlim.

Uzziniet vairāk

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

1.pants. Likumā lietotie termini  Likumā ir lietoti šādi termini:  1) mikrouzņēmums — individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst šādiem kritērijiem:  a) dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās

Uzziniet vairāk

Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2009.gada 1.decembrī Saeima pieņēmusi likumu „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas publicēts 2009.gada 21.decembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.200 (4186) un stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. Izmaiņas likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta septītajā daļā saskaņo likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” normas

Uzziniet vairāk

Grozījumā likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

    Pievienotās vērtības nodoklis   Precizētas normas par PVN taksācijas periodu Noteikts, ka PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniedz tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos Noteikta īpaša PVN maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība („kases princips”) atsevišķām apliekamo personu grupām Pagarināts nodokļa nomaksas termiņš valsts budžetā –

Uzziniet vairāk

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

    Uzņēmumu ienākuma nodoklis   Samazināt reprezentācijas izdevumu normu, ko drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma, no 60% līdz 40% Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām 1,5 reizes palielināt izdevumos neiekļaujamo izmaksu daļu, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību un zaudējumiem, kurus radījusi sociālās infrastruktūras objektu uzturēšana Paplašina

Uzziniet vairāk

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

    Akcīzes nodoklis   Ar 2010.gada 1.janvāri noteikt minimālo akcīzes nodokļa līmeni cigaretēm 48 lati par 1000 cigaretēm, kā arī atcelt nosacījumu par nodokļa atmaksu par degvieleļļu (mazutu), kas izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai (turpmāk tiek piemērota samazināta akcīzes nodokļa likme 11

Uzziniet vairāk